2019 er overstået. Det har for mig været et år med mange tanker. Jeg har holdt en god pause fra alting og er nu ved at vende tilbage igen 😀

Dette betyder, at jeg vender tilbage med fornyede kræfter og med en række nye tiltag fra min helt egen base.

2019

Jeg har i 2019 haft en del hyggearrangementer i form af lidt guidede ture og naturvejledning på både Vigelsø og Gyldensteen strand mv. Jeg har blandt andet haft lidt foreninger, førskole, fritidsklub, miljøstyrelsen og VUC Søndersø med ude.

Af andre ting kan nævnes lidt konsulentbidrag til blandt andet biodiversitetshaver, udvikling af grønne områder, uglehjælp og uglekassevejledning og lidt friluftsvejledning samt en del program og turudvikling -med tilhørende hjemmesidetekst (er stadig ikke helt på plads, men godt på vej).

Alt i alt har jeg taget den utroligt meget med ro i år, og det har været dejligt og nødvendigt!

Lidt avisartikler og tidsskrifter jeg har medvirket i de sidste par år.

2020

Jeg har haft nok at se til de sidste 5-6 år og de arrangementer og ture, jeg har afholdt i perioden, har været kørt gennem min tidligere stilling. Omkring 256 arrangementer og ca. 8000 deltagere er det blevet til – meget godt gået.

Efter en god timeout og tænkepause, vender jeg derfor tilbage nu med en række af tilbud i mit eget regi. Til forskel fra før er der nu flere målgrupper, jeg kan åbne op for og koncentrere mig om.

Mit site Værude.dk har de sidste par år fungeret som en inspirationsside for friluftsliv, og jeg har ikke helt haft tiden til at gå videre med den. Med den nye “tur og arrangements del” bliver siden mere fuldendt, og det er planen at den skal blive endnu mere “levende” med tiden.

Jeg er glad, spændt og glæder mig til at åbne op igen for oplevelser i naturen for børn, unge og voksne i min helt egen “friluftsbiks” 😀

Bedste hilsner og godt nytår fra Daniel