Kontakt VærUDE:

Frilufts og naturvejleder:  Daniel G. Sørensen

Mail: vaerude@gmail.com

Telefon: 3028 5382